Effect ergotherapie

Ergotherapie is vooral concreet. Door goed te luisteren en te kijken, stellen we vast welke hindernissen weg zijn te nemen en welke aanpassingen nodig zijn. Om zo het functioneren te verbeteren. Vooral die praktische kant kenmerkt ons werk. Wat ons drijft: mensen aan de gang houden: dat is belangrijk voor hun algehele welzijn. Daarnaast geeft het betekenis aan hun leven.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Het (vroegtijdig) inschakelen van een ergotherapeut kan zelfs een opname of dagbehandeling in een verpleeghuis of andere zorginstelling voorkomen of uitstellen. Ergotherapie verlicht bovendien de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.