Klachtenregeling

U mag er vanuit gaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen.

Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop onze ergotherapeuten met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze praktijk.

Om te beginnen raden wij u altijd aan om een gesprek aan te gaan met uw behandelend ergotherapeut of contact op te nemen met de directie van de praktijk. Dit kunt u schriftelijk of telefonisch doen.

Wij zullen altijd een gesprek met u aangaan om de eventuele problemen op te lossen.

Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u altijd een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen aanwezig te zijn bij dit gesprek. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u advies en ondersteuning vragen van de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG).

Voor adresgegevens van een afdeling IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij Klachtenopvang Zorg: 0900-2437070 (€0,10 per minuut)