Disclaimer

Ergotherapie Bernheze heeft de inhoud van de website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ergotherapie Bernheze is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de - al dan niet door derden - op deze website aangeboden informatie. Ergotherapie Bernheze is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door genoemde informatie. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die op logo's, teksten, beeldmateriaal en geluid berusten bij Ergotherapie Bernheze. Dit betekent onder meer dat het niet toegestaan is zonder schriftelijke toestemming van Ergotherapie Bernheze de inhoud van de - al dan niet door derden - aangeboden informatie te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.