Eelco Vogels

In 2001 ben ik mijn bedrijf gestart onder de naam vivo ergo. De dienstverlening van vivo ergo was gericht op ergotherapie op de werkplek. De eerste jaren heb ik mij verder gespecialiseerd in de begeleiding van volwassenen, waarbij beperkingen rondom het werk centraal bleven staan. Momenteel heb ik kleine maar ook grotere bedrijven binnen mijn klantenkring, wisselend van een accountantskantoor tot een koekjesfabriek. Enkele voorbeelden zijn: PVG international, FSV accountants, Haust, Mora, Vissers Stroopwafels.

Met Ergotherapie Bernheze wil ik mijn dienstverlening verder uitbreiden in de richting van volwassen en ouderen. Naast de alledaagse bedrijfsvoering en de ondersteuning van mijn medewerkers, probeer ik zelf ook zoveel mogelijk bij de praktijk betrokken te blijven door zelf te behandelen.

In 2011 heb ik de opleiding handtherapie in Rotterdam met goed gevolg afgesloten. Momenteel ben ik het grootste deel van mijn tijd actief met handtherapie in Oss, Uden, Veghel en Rosmalen.

Niet Aangeboren Hersenletsel

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), door bijvoorbeeld een beroerte of een hersentumor, kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen. De gevolgen van NAH kunnen heel verschillend zijn, maar het lichamelijk, cognitief en emotioneel functioneren van een ‘NAH-getroffene’ wordt vaak in meer of mindere mate chronisch aangetast. Gevolgen kunnen zijn:

  • stoornissen in de planning en uitvoering van doelgerichte activiteiten
  • aandacht- en concentratiestoornissen
  • constante vermoeidheid
  • overgevoeligheid voor externe prikkels
  • geheugenstoornissen

De problemen van de cliënt hangen vaak samen en beïnvloeden elkaar wat een integrale aanpak vereist. Wij werken als logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut nauw samen aan de zorg voor de cliënt met NAH. Dit zorgt ervoor dat de diagnostiek, behandeling, hulpverlening en participatie van mensen met NAH beter worden gestroomlijnd. Cliënten hoeven hun verhaal niet opnieuw uit te leggen, er zijn korte lijnen en er is specifieke kennis en ervaring om deze cliënten te behandelen.

Ergotherapie

Een niet-aangeboren hersenletsel heeft vaak invloed op het dagelijks functioneren. Niet alle activiteiten kunnen op dezelfde manier uitgevoerd worden als voor het ontstaan van een NAH. Bij de ergotherapie wordt samen met de cliënt gekeken naar welke oplossingen er zijn voor de beperkingen die ervaren worden in het uitvoeren van activiteiten. Doel is het behouden of opnieuw verkrijgen van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid. De behandeling bestaat uit het aanleren van nieuwe manieren van handelen, hierbij adviseren wij ook over hulpmiddelen. De cliënt en zijn systeem staat centraal in de behandeling. Indien gewenst is er aandacht voor de beperkingen die bijv. een partner ervaart in zijn rol als mantelzorger. Daarnaast is er aandacht voor de leefomgeving, hoe kan deze zo optimaal mogelijk ingericht worden om zo min mogelijk beperkingen te ondervinden.

Fysiotherapie (Nancy Hesemans)

Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is specialistische fysiotherapeutische zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, waarbij rekening wordt gehouden met de cognitieve beperkingen van de patiënt. De zorg wordt zowel in de persoonlijke leefomgeving(functionele training) van de mensen als in de praktijk geleverd(oa beweeggroep). Bovendien is deze zorg coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt zij volgens vast omschreven richtlijnen. De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers en andere disciplines. De NAH fysiotherapeut van FysioCentrumHeesch Nancy Hesemans weet te kiezen tussen verschillende therapeutische strategieën. In het contact met andere zorgverleners is er sprake van korte lijnen zodat snel en adequaat kan worden doorverwezen.

Logopedie (Marianne Bonnier)

In Nederland krijgen jaarlijks bijna 10.000 mensen afasie, een taalstoornis ten gevolge van hersenbeschadiging. Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, het begrijpen, het lezen en schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie en beïnvloedt hiermee de kwaliteit van het leven. De meeste mensen krijgen na het ontstaan van de afasie logopedische behandeling en begeleiding. Bonnier logopedisch centrum is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling en begeleiding van afasie-patienten en patienten met andere neurologische logopedische stoornissen, zoals slikproblemen, aangezichtsverlamming en stem- en spraakproblemen.