ParkinsonNet

Vanaf juni 2011 is Ergotherapie Bernheze aangesloten bij ParkinsonNet. Dit houdt in dat Shakira van Aar geschoold is als ergotherapeute met specialisatie Parkinson. Binnen de regio Oss-Uden-Veghel is een vast team van verschillende disciplines werkzaam welke jaarlijks geschoold zullen blijven.

De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende aandoening. Na de ziekte van Alzheimer is het de meest frequente aandoening van het zenuwstelsel, waarbij zenuwcellen afsterven. De ziekte van Parkinson brengt veel lichamelijke, psychische en sociale problemen met zich mee. Patiënten kampen met traagheid, beven, depressies, dementie, pijn, incontinentie, slaapstoornissen, frequent vallen (vaak met ernstig letsel) en een veranderende seksualiteit.

Omdat Parkinson een
progressieve ziekte is, nemen deze symptomen in de loop van de tijd in ernst en aantal toe. Parkinson-patiënten hebben een normale levensverwachting, wat betekent dat zij en hun naasten moeten leren leven met een toenemend aantal handicaps die de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden.

Wat kunnen we voor u doen:
 • Trainen van zelfstandigheid in ADL/ huishouden/ activiteiten. Belangrijk hierbij is het stimuleren van grote be-wegingen en de inzet van strategieën om bijvoorbeeld de jas makkelijker aan te doen (o.a. door hem over een hoge stoel te hangen), de computer te gebruiken (instellingen om herhaling van toetsen te voorkomen, muisinstellingen tegen nevenbewegingen).
 • Onderzoeken welke mogelijk-heden er zijn om het bevriezen te omzeilen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van strepen, tegels of een ritme.
 • Uitproberen en adviseren van hulpmiddelen ten behoeve van zelfstandigheid rondom:
  - Eten en drinken
  - Aankleden
  - Mobiliteit in/uit bed, toilet, in en rondom huis
  - C
  omputer– en telefoongebruik
  - Fietsen (Parkinsonpatienten zijn vaak tot ver in de ziekte in staat tot fietsen).
 • Aanvraag bij WMO of ziektekostenverzekeraar in gang zetten voor woningaanpassing of hulpmiddel.