Wat is ergotherapie?

Bij activiteiten die je vaak herhaalt denk je meestal niet eens meer na. Het is zo gewoon; je aankleden, ergens naartoe gaan, studeren, werken, sporten en het huishouden doen. Door een tijdelijke of langdurige aandoening (zoals bijvoorbeeld een beroerte, de ziekte van Parkinson, overbelastingsklachten of dementie) zijn alledaagse handelingen niet zomaar mogelijk. De uitdaging van ergotherapie is alledaagse handelingen mogelijk te maken zodat iemand weer optimaal kan functioneren, door middel van advies, begeleiding en training.

De ergotherapeut is gespecialiseerd in het bedenken van praktische oplossingen voor mensen die activiteiten niet meer "gewoon" kunnen uitvoeren. Vaardigheden die belangrijk voor u zijn worden getraind. De aanpak kan bestaan uit het opnieuw leren van de vaardigheid, leren om iets op een andere manier te doen of leren om hulpmiddelen of voorzieningen erbij te gebruiken. Veelal werkt de ergotherapeut hierbij samen met de mensen uit de directe omgeving, zoals mantelzorgers en familie.


Ergotherapie is een paramedisch beroep, net zoals fysiotherapie en logopedie. Ergotherapie is voor mensen van alle leeftijden die problemen ondervinden met handelingen in het dagelijks leven.