Dienstverlening

Indien u een nieuwe cliënt bent, wordt altijd gestart met een intake. Tijdens deze intake proberen we uw hulpvraag te verduidelijke en kunnen we elkaar wat beter te leren kennen.

Daarna gaan we uw mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen. Hiervoor hebben we diverse mogelijkheden, zoals onder andere testen, analyses en observaties. Vervolgens bespreekt de ergotherapeut op welke manier hij/zij u kan helpen bij het wegnemen van uw beperkingen.

De volgende stap is het trainen van uw vaardigheden. Meestal is het hoofddoel van de training zelfstandigheid: het herstellen van oude mogelijkheden, het aanleren van nieuwe mogelijkheden, het voorkomen van toename van de klachten en/of het verminderen van beperkingen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk om beperkingen op te heffen met behulp van een hulpmiddel. De ergotherapeut geeft u dan advies en instructie op het gebied van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen.
Graag helpen wij u bij het indienen van een aanvraag en als nodig kunnen wij uw aanvraag onderbouwen met een ergotherapeutisch verslag.

De ergotherapeut kan ook advies en instructie geven aan de (professionele) verzorger, wat bevorderlijk is voor het functioneren van de cliënt en de verzorger.